Engel Türleri
DEHB

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl tanınır?

Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nörogelişimsel bozukluklar (gelişim...

DEHB

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl tanınır?

Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nörogelişimsel bozukluklar (gelişim...

DEHB

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), son derece önemli akademik, sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol açabilen ve olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir hastalıktır. Dikkat Eksikliği...

Zihinsel Yetersizlik

Down Sendromu Nedir?

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı...

İşitme Yetersizliği

İşitme Yetersizliği

İŞİTME YETERSİZLİĞİ İşitme duyarlılığının kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz...

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel Yetersizlik

ZİHİNSEL YETERSİZLİK Zihinsel işlevler bakımından farklılık gösteren kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde eksiklikleri ve sınırlılıkları olan bireylerdir. Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Zihinsel işlevler bakımından...

Otizm

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB); erken çocuklukta sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu...

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel yetersizlik ya da toplumda daha yaygın bilinen ismiyle “zeka geriliği”, tanımlanması zor bir gelişim bozukluğu olup, günümüzde entelektüel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, gelişimsel gerilik gibi isimlerle...

×

Bir Şeyler Ara